اخبار

پیش همایش سیاست، حقوق، تاریخ، تولید و صنعت 24 مهر برگزار می گردد ...

ادامه مطلب

دومین نشست کارگروه روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی، تولید و صنعت با حضور دکتر قبادی برگزار شد ...

ادامه مطلب

علوم انسانی و صنعت؛ در نخستین نگاه دو حوزه کاملاً بی ارتباط به یکدیگر به نظر می رسند چرا که حتی دانشجویان و نخبگان این دو گروه در دانشگاه های مجزا تحصیل می کنند. مباحث علوم انسانی، تئوریک و مباحث صنعت، فنی و مهندسی شناخته شده است. ...

ادامه مطلب

نشست کمیته علمی، همایش «علوم انسانی، تولید و صنعت» برگزار شد ...

ادامه مطلب

جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی «علوم انسانی، تولید و صنعت» عصر روز دوشنبه، 8 مرداد 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ...

ادامه مطلب

دکتر بهروز دری به عنوان دبیر «همایش علوم انسانی تولید و صنعت» منصوب شد ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه


آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( خیابان 64 غربی ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
                
شماره تماس دبیرخانه: 02188068277

آدرس پست الکترونیکی: 
humanities.industry2018@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ 

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹