اخبار

برنامه روزهای برگزاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت در 5 و 6 اسفند ماه 1397 ...

ادامه مطلب

جلسه هماهنگی و بررسی چندجانبه برگزاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

هفتمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با موضوع آسیب شناسی و ظرفیت سنجی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت روز دوشنبه 1 بهمن 97 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید ...

ادامه مطلب

ششمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با موضوع صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری، روز سه شنبه مورخ 25 دی ماه 97 در شرکت سایپایدک برگزار شد؛ ...

ادامه مطلب

صبح روز چهارشنبه مورخ 26 دی ماه 97 نشست مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شرکت ایران خودرو در راستای همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت برگزار گردید ...

ادامه مطلب

پیش همایش اقتصاد، مدیریت، تولید و صنعت با موضوع پتانسیل‌های علوم انسانی و اجتماعی در آسیب شناسی و حل مسائل زیرساختاری، نهادی، سیاست گذاری و بنگاه داری تولید و صنعت روز شنبه 15 دی 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

فراخوان نخستین جشنواره تقدیر از صنایع بهره مند از پروژه های علوم انسانی ...

ادامه مطلب

پیش همایش روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی، تولید و صنعت با موضوع استلزامات روان شناختی و عدالت سازمانی در توسعه ملی روز شنبه 24 آذر 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

بررسی جایگاه علوم انسانی کشور در گفت‌وگو با رییس پژوهشگاه علوم انسانی ...

ادامه مطلب

پیش همایش علوم اجتماعی، فرهنگ، تولید و صنعت روز دوشنبه 28 آبان 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

دومین نشست شورای سیاست گذاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت صبح روز چهارشنبه 23 آبان 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

چهارشنبه 2 آبان 1397 دومین نشست تخصصی همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با عنوان گفتگو صنعت و علوم انسانی در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

نشست کمیته علمی، همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" برگزار شد ...

ادامه مطلب

جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" عصر روز دوشنبه، 8 مرداد 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ...

ادامه مطلب

دکتر بهروز دری به عنوان دبیر همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" منصوب شد ...

ادامه مطلب

آدرس دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( خیابان 64 غربی ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
                
شماره تماس دبیرخانه: 02188068277

آدرس پست الکترونیکی: 
humanities.industry2018@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ 

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹