اخبار

صبح روز چهارشنبه مورخ 26 دی ماه 97 نشست مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شرکت ایران خودرو در راستای همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت برگزار گردید ...

ادامه مطلب

هفتمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با همکاری دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می گردد ...

ادامه مطلب

ششمین نشست تخصصی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با موضوع صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری برگزار می گردد ...

ادامه مطلب

پیش همایش اقتصاد، مدیریت، تولید و صنعت با موضوع پتانسیل‌های علوم انسانی و اجتماعی در آسیب شناسی و حل مسائل زیرساختاری، نهادی، سیاست گذاری و بنگاه داری تولید و صنعت روز شنبه 15 دی 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

فراخوان نخستین جشنواره تقدیر از صنایع بهره مند از پروژه های علوم انسانی ...

ادامه مطلب

پنجمین نشست تخصصی همايش ملی "ارتباط علوم انساني، توليد و صنعت" پیش همایش اقتصاد، مدیریت، تولید و صنعت برگزار می گردد ...

ادامه مطلب

مهلت ارسال چکیده مقالات که تا 30 آذر ماه به پایان می رسید تمدید شد ...

ادامه مطلب

پیش همایش روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی، تولید و صنعت با موضوع استلزامات روان شناختی و عدالت سازمانی در توسعه ملی روز شنبه 24 آذر 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

بررسی جایگاه علوم انسانی کشور در گفت‌وگو با رییس پژوهشگاه علوم انسانی ...

ادامه مطلب

پیش همایش علوم اجتماعی، فرهنگ، تولید و صنعت روز دوشنبه 28 آبان 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

دومین نشست شورای سیاست گذاری همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت صبح روز چهارشنبه 23 آبان 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

چهارشنبه 2 آبان 1397 دومین نشست تخصصی همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت با عنوان گفتگو صنعت و علوم انسانی در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ...

ادامه مطلب

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش صنعتی بر عهده علوم انسانی است، گفت: حضور متخصصان رشته‌های مختلف علوم انسانی مانند حقوق، بازاریابی و مدیریت در مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند مسیر آنها به سمت موفقیت را هموارتر کند. ...

ادامه مطلب

تهران (پانا) - رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران معتقد است که هنوز نگرش علمی، نگرش حاکم بر مدیریت در جامعه ایران نشده است و باید این رویکرد به گفتمان غالب در مدیران اداری، صنعتی و حتی واحدهای حکمرانی جامعه تبدیل شود. ...

ادامه مطلب

نشست کمیته علمی، همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" برگزار شد ...

ادامه مطلب

جلسه شورای سیاست گذاری همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" عصر روز دوشنبه، 8 مرداد 97 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ...

ادامه مطلب

دکتر بهروز دری به عنوان دبیر همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" منصوب شد ...

ادامه مطلب

آدرس دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( خیابان 64 غربی ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
                
شماره تماس دبیرخانه: 02188068277

آدرس پست الکترونیکی: 
humanities.industry2018@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ 

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹