کارگاههای آموزشیضرورت ورود علوم اجتماعی به مساله آب

1397/12/05
دکتر محمد فاضلی
ظرفیت 26 نفر

- فراهم کردن بستر گفتگویی بر سر ابعاد اجتماعی مسئله آب
- ارتقا دانش و آگاهی اجتماعی متخصصین
- به اشتراک گذاری دانش اجتماعی مرتبط با آب
- تبادل تجارب و دانش روز جهانی در حوزه اجتماعی آب

لينك اصلي

عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی کارکنان در سازمان ها

1397/12/05
پروفسور محمود ساعتچی
ظرفیت 26 نفر

پروفسور محمود ساعتچی تنها ارائه دهنده نظریه بهره وری سازمانی در جهان

لينك اصلي

تفکر نقادانه، شاخص مدیران برتر

1397/12/05
دکتر حامد صفایی پور
ظرفیت 26 نفر

در این کارگاه ضمن آشنایی با الگویی جهت ارتقاء مهارت های تفکر نقادانه به کاربردهای مهارت تفکر نقادانه در فعالیت های مدیریتی از قبیل تصمیم گیری، مذاکره و مدیریت جلسه اشاره خواهد شد. در پایان نقش ارتقاء تفکر نقادانه را در بهبودعملکرد و توانمندی های مدیران بررسی خواهیم نمود.

لينك اصلي

مدیریت مبتنی بر شواهد

1397/12/05
دکتر حامد صفایی پور
ظرفیت 26 نفر

در این کارگاه ضمن طرح مثال های واقعی از چالش های تصمیم گیری مدیران با لغزشگاه های تصمیم گیری و ارزیابی اطلاعات آشنا خواهیم شد و روش های خودآگاهی به این لغزش گاه ها و خطاهای شناختی را در قالب همفکری مطرح و آن ها را دسته بندی می-کنیم.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر