کارگاههای آموزشیتاب‌آوری شغلی در دوران تحریم

1397/12/05
دکتر مهرنوش هدایتی
ظرفیت 26 نفر

منظور از تاب­آوري، استعداد و ظرفيت افراد جهت مقابله بر شرايط سخت و دشوار زندگي، و ابراز رفتارهاي سازگارانه تر، شايسته و موفقيت­آميز در شرايط استرس آفرين است.كارگاه آموزش مهارتهاي تاب آوري در دوران تحريم اقتصادي، ضمن تشريح استرسورهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر كاركنان، به آموزش مهارتهايي جهت افزايش انعطاف پذيري، سرسختي و در نتيجه تاب آوري در شرايط دشوار كاري مي پردازد. در اين كارگاه با ارائه مدل «حلقه نجات» افراد نه تنها قدرت تطابق با شرايط دشوار را پيدا مي كنند بلكه راه هاي پيشرفت در چنين شرايطي را نيز كشف خواهند نمود.

لينك اصلي

کاربرد فلسفه در مدیریت

1397/12/05
دکتر مهدی نزاکتی علیزاده
ظرفیت 26 نفر

فلسفه به عنوان مادر علوم و دانش هاي بشري در تمامي علوم تاثير و حضور دارد.
علوم سازماني و مديريت اگر بخواهد نظريه ساز باشد و مسايل سازمان را با تفكر حل نمايد، نياز به مباني فلسفي دارد. فلسفه چه در فرايند فلسفي و چه در فرآورده هاي فلسفي مي تواند براي مديريت در سازمان ها موثر باشد.
اين كارگاه براي مديران و متخصصين علوم انساني با روشي بين رشته اي ارايه مي شود.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر