اخبار

1397/04/26
دکتر بهروز دری به عنوان دبیر همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" منصوب شد


دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی حکمی دکتر بهروز درّی را به عنوان دبیر همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت منصوب کرد.
بر اساس این حکم، تشکیل کمیته های علمی با بهره گیری از مشارکت صاحبنظران و متخصصان حوزه علوم انسانی و صنعت و برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری شایسته جشنواره با حمایت و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، صنعتی و علمی در زمره وظایف دکتر درّی قرار دارد.
یادآور می شود؛ همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت به منظور تشویق فعالیت های پژوهشی رشته ای مختلف علوم انسانی در پیوند با صنعت، زمستان سال جاری (1397) در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار خواهد شد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !