اخبار

1397/07/14
پیش همایش سیاست، حقوق، تاریخ، تولید و صنعت 24 مهر برگزار می گردد


 بنا به تصمیم گیری های انجام شده توسط دبیر و اعضاء محترم گروه سیاست، حقوف، تاریخ، تولید و صنعت و با تایید دبیرخانه همایش ملی  ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، زمان پیش همایش این گروه در تاریخ 24 مهر 97 ساعت 13 الی 16 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میگردد
عنوان پیش همایش، صنعت از نگاه سیاست، حقوق، تاریخ، تولید و صنعت تعیین گردید و آقایان دکتر محمدعلی حمامی آذری مدرس سابق دانشگاه تهران، دکتر بهمن حسینجانی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق، دکتر عبداله قنبرلو عضو هیات علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، مهندس حمیدرضا وجیه اللهی مدیرعامل بخش سکوهای نفتی دریایی و فریدون شیرین کام پژوهشگر پژوهشکده تاریخ، از سخنرانان پیش همایش می باشند

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !