اخبار

1397/10/11
پنجمین نشست تخصصی همايش ملی "ارتباط علوم انساني، توليد و صنعت" پیش همایش اقتصاد، مدیریت، تولید و صنعت برگزار می گردد


 در تاریخ 15 دی 97 پنجمین نشست تخصصی از سلسله نشست های همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت پیش همایش اقتصاد، مدیریت، تولید و صنعت برگزار می گردد.

با موضوع:

پتانسیل های علوم انسانی و اجتماعی
در آسیب شناسی و حل مسائل زیرساختاری، نهادی، سیاست گذاری و بنگاه داری تولید و صنعت
سخنرانان:

دكتر یدالله دادگر(هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

دكتر ناهید پوررستمی(هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر امیرحسین مزینی(هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)
مهندس مجتبی نوریان(مدیرعامل بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دكتر مهدی نزاکتی(مشاور و مدرس رشته مدیریت)
دبير نشست:
دکتر محمدعلی ابوترابی
(هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

زمان: شنبه 15 دی97

ساعت 15 الي 19

سالن انديشه
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !