محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 

محورهای اصلی همایش ملی " ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت "

 

  

  1.  ارزیابی انتقادی و تحلیل
  2. مطالعات تطبیقی و برون مرزی
  3. بررسی چالش ها و موانع
  4. بررسی امکان ها و ظرفیت سنجی
  5. ارائه راه کارهای علمی، فنی، بومی
در خصوص ارتباط حوزه های مختلف علوم انسانی (حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، فرهنگ، روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی) با تولید و صنعت

محورهای فرعی همایش ملی " ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت "

محورهای حقوق،تاریخ، علوم سیاسی، تولید و صنعت

 

                                   1-1)   سیر تطور بنگاه های تولیدی صنعتی در دوره معاصر

                                   2-1)    نقش نخبگان سیاسی در توسعه صنعتی 

                                   3-1)    تأثیر سیاست در فرآیند صنعت

                                   4-1)    وظایف اساسی دولت در قبال بخش صنعتمحورهای اقتصاد،مدیریت،تولید و صنعت

   

1)پتانسیل‏های علوم انسانی و اجتماعی در آسیب‏شناسی سازوکار تولید ملی

1-1) در حل مسائل زیرساختاری تولید و صنعت ایران

2-1) در حل مسائل نهادی تولید و صنعت ایران

3-1) در حل مسائل سیاست‏گذاری تولید و صنعت ایران

4-1) در حل مسائل بنگاه‏داری تولید و صنعت ایران

2) ارزیابی انتقادی رابطه علوم انسانی و اجتماعی و صنعت در ایران

1-2) ارتباط دوسویه تولید علم دانشگاهی و تولید صنعتی در ایران

2-2) نقد سیاست‏گذاری علم در ایران

3-2) نقش دانشگاه در تأمین منابع انسانی مورد نیاز صنعت و تشویق کارآفرینی در ایران

4-2) مشکلات ساختاری و زیرساختاری دانشگاه و نقش آن در توسعه صنعتی ایران

5-2) نقش و ماهیت علومانسانی و اجتماعی به عنوان عامل رشد تولید

3) مطالعه تطبیقی و بررسی تجربه کشورها در رابطه علوم انسانی  و اجتماعی و صنعت، برای شناخت:

1-3) نحوه تأمین منابع انسانی مورد نیاز صنعت

2-3) مقایسه فرآیندهای توسعه صنعتی

3-3) مبانی فکری و نظری در ایجاد ساختارهای پویا و منعطف در تولید

4-3) نقش دولت و نهادهای پولی و مالی در توسعه صنعتی

 

 

محورهای علوم اجتماعی، فرهنگ، تولید و صنعت

 

  

                                       
1-1)چالش‌ها و موانع ارتباط صنعت و دانشگاه تا به امروز 

                                 2-1)تجارب برون مرزی و مدل‌های فراگیر ارتباط علوم انسانی و صنعت در دنیا 

                                 3-1)روش ها، موضوعات و مشکلات موجود در مهارت افزای شته‌های علوم انسانی برای ارتباط با صنعت

                                     4-1)خلل‌ها و موانع ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه
 
                             5-1) بررسی ابعاد اجتماعی صنعت (صنایع بزرگ، صنایع کوچک و کسب و کارها، صنعت فرهنگ و ... )  در سه سطح کلان و نظامات اجتماعی، در سطح سازمان و صنایع، در سطح خرد و روابط نیروی  انسانی

 

 


محور های روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی، تولید و صنعت    روانشناسی و بهره ­وری صنعتی و سازمانی

        روانشناسی و بهزیستی شغلی (بالندگی فردی، گروهی و سازمانی)

        روانشناسی و توسعه تولید ملی (کیفیت تولید و کمیت مصرف)

        کیفیت زندگی و موازنه آن با کار
 
     سازمان­های دوستدار خانواده و بالندگی سازمانی

     مکان­سنجی روانشناسی مثبت­گرا (تاب­آوری، سرسختی، نشاط، امید و...) در محیط­های صنعتی و سازمانی

    چالش­های اخلاق، عدالت، تبعیض، و .. از دید منابع انسانی، مدیران سازمانی و سرمایه­گذاران صنعتی   سازمانی

   چالش­های فراروی نظام صنعتی نوین در دنیای معاصر و ظرفیت­های دانش روانشناسی در پاسخ به    آن

     چالش­ها و امکانات پیش روی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در صنایع و سازمان‌ها

 چالش­ها و امکان­های فرا روی تعهد، تعلق، تمدن و رضایت شغلی

   چالش­ها و امکان­های تربیت شهروند سازمانی در ایران در مقایسه با سایرکشورهای توسعه یافته 

   چالش­های تربیت و مشاوره شغلی در ایران در مقایسه با سایرکشورهای توسعه یافته