کمیته علمی همایش

صفحه اصلی > کمیته علمی همایش

باسمه تعالی

اسامی کمیته علمی همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

آقای دکتر بهروز دری

دبیر علمی همایش

کارگروه روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی، تولید و صنعت

خانم دکتر مهرنوش هدایتی

رئیس محترم پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه

آقای دکتر روح الله شهابی

هیأت علمی گروه روان شناسی پژوهشگاه

آقای دکتر اسماعیل ناصری

هیأت علمی گروه روان شناسی پژوهشگاه

آقای دکتر علیرضا آقایوسفی

هیأت علمی دانشگاه پیام نور

خانم دکتر ژاسنت صلیبی

هیأت علمی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه

خانم دکتر سیمین حسینیان

هیأت علمی دانشگاه الزهرا

آقای دکتر محمدرضا بهرنگی

استاد تمام دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر ارژنگ عزتی نیا

کارشناس ارشد آموزش و توسعه شرکت ایران خودرو دیزل

آقای دکتر حامد ماه زاده

روان شناس عضو نهاد ریاست جمهوری

آقای دکتر علی محمد آقاعلیخانی

کارشناس ارشد آموزش و توسعه شرکت ایران خودرو دیزل

آقای مهندس محسن ابراهیمی

مدیر آموزش و پژوهش گروه سایپا

آقای دکتر محمد قهرمانی

هیأت علمی علوم تربیتی دانشکده دانشگاه شهیدبهشتی

آقای مهندس منوچهر جباری

معاون مهندسی و نظارت بر تولید شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

آقای دکتر محمود ساعتچی

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌شناسی

آقای دکتر آیت الله میرزائی

هیأت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه

آقای دکتر علیرضا عبدی

معاون منابع انسانی سایپا یدک

کارگروه اقتصاد، مدیریت تولید و صنعت

دکتر ابراهیم التجائی

رئیس پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه

آقای دکتر محمدعلی ابوترابی

هیات علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت

آقای دکتر یدالله دادگر

هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حسین رحمان سرشت

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر سید محمدرضا امیری تهرانی زاده

هیأت علمی گروه پژوهشی اندیشه های اقتصادی پژوهشگاه

آقای دکتر امیرحسین مزینی

معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر ناهید پوررستمی

هیأت علمی و معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مطالعات جهان

خانم دکتر مرجان فیاضی

هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آقای دکتر علی دینی ترکمانی

هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

خانم دکتر سیما ساغروانی

دکتری مدیریت دولتی و مدرس مدیریت

 کارگروه علوم اجتماعی، فرهنگ، تولید و صنعت

دکتر سمیه توحیدلو

رئیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی پژوهشگاه

دکتر محمودکریمی علوی

رئیس پژوهشکده رسانه پژوهشگاه

آقای دکتر محمدسالار کسرائی

هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه

آقای دکتر علی اصغر سعیدی

، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آقای دکتر هادی خانیکی

مدیر گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی

خانم دکتر نیره توکلی

، مدیر گروه جامعه شناسی و هنر انجمن جامعه شناسی ایران

آقای دکتر سعید معیدفر

 استاد  بازنشسته گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدمهدی خویی

هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر اسماعیل عالی زاد

هیات علمی  دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر مرتضی رستمی

استاد  دانشگاه علامه طباطبایی

آقای مهندس حامد اصغری

مدیرعامل محترم شرکت ابزار طب آسمان

کارگروه حقوق، تاریخ، سیاست، تولید و صنعت

دکتر بهمن حسینجانی

مسئول راه اندازی و هیات علمی پژوهشکده حقوق تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای دکتر عبدالله قنبرلو

هیأت علمی گروه پژوهشی روابط بین الملل پژوهشگاه

آقای فریدون شیرین کام

پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اقتصاد ایران پژوهشگاه

آقای دکتر حمیدرضا دالوند    

هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه

آقای دکتر محمدعلی حمامی آذری

مدرس سابق دانشگاه تهران و مدیر حقوقی اسبق بانک صادرات و پاسارگاد

آقای مهندس حمیدرضا وجیه اللهی

مدیر عملیات وبخش سکوهای دریایی و مدیر ارشد بخش بازرگانی شمال خلیج فارس شرکت چند ملیتی stream FLO

خانم دکتر سپیده میرمجیدی

هیأت علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق پژوهشگاه

آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استاد و هیات علمی  حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

آقای دکتر حمیدرضا دالوند

هیات علمی گروه فرهنگ و زبان پژوهشگاه

 

خانم دکتر زهره معماری

هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه

خانم دکتر صابره سیاوشی

هیأت علمی پژوهشکده زیبان و ادبیات معاصر پژوهشگاه

آقای دکتر هادی وکیلی

هیأت علمی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه

آقای دکتر روح الله کریمی

دبیر اجرائی همایش و هیات علمی گروه پژوهشی فلسفه تعلیم و تربیت

 

آقای دکتر مهدی نزاکتی علیزاده

معاون سابق منابع انسانی گروه مپنا

آقای مهندس مجتبی نوریان

مدیرعامل محترم بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر کیوان انصاری

هیات علمی محترم پژوهشکده رنگ

مهندس حامد ابراهیمی

مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر

مهندس جواد محجوب

رئیس محترم انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

دکتر افشین دبیری

مدیر محترم آموزش و توسعه منابع انسانی هولدینگ مپنا

مهندس کاووس آیینه نگینی

مدیرعامل محترم زمین هوشمند آینده

دکتر اسماعیل رمضانی

رئیس محترم سازمان مدیریت صنعتی قزوین

مهندس خسرو سلجوقی

مشاور محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس صبور خسروی

عضو محترم هیات مدیره شرکت گلدنت

دکتر علیرضا جلالی فراهانی

رئیس محترم مرکز نحقیقات وتحول استراتژیک بانک ملت

دکتر حجت اله ایوبی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

   

آقای دکتر محمود ابوالقاسمی

هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر مجید صفاری نیا

سرپرست معاونت طرح و برنامه راهبردی سازمان نظام روانشناسی

آقای دکتر رضا ساکی

هیأت علمی و مدير گروه پژوهشی سازمان ، مديريت و نيروی انسانی

آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه

هیأت علمی دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمدرضا عابدی

هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

آقای دکتر علی مهداد 

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

خانم دکتر معصومه قاراخانی

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر هادی فرهادی 

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان