فرآیند جایزه و ثبت تجارب

صفحه اصلی > فرآیند جایزه و ثبت تجارب

 طرح «تجارب زیسته ارتباط صنعت با علوم انسانی»

اتَّعِظوا بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، و اعتَبِروا بِالآيِ السَّواطِعِ، و ازدَجِروا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ
 
از عبرتهاى سودمند درس گيريد و از نشانه هاى درخشان عبرت آموزيد و از هشدارهاى رسا متنبّه شويد  .

(نهج البلاغة: الخطبة۸۵(

دبیرخانه همایش ملی "ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت" با همکاری انجمن مدیریت ایران برگزار می کند

یکی از اهداف جوامع توسعه یافته و مشتاق توسعه، بهره­مندی از ظرفیت­های حداکثری و هم­افزایانه علوم مختلف می­باشد. در این راستا ظرفیت­های متقابل علوم انسانی و صنایع می­تواند تحولی عظیم در بهره­وری و اعتلای هر دو حوزه ایجاد نماید که متاسفانه استفاده از این ظرفیت­ها تا حد زیادی مورد غفلت واقع گردیده­است.از این رو، بررسی تجارب موفق و ناموفق در برقراری ارتباط علوم انسانی و صنعت می تواند راهگشای آینده باشد. به همین منظور دبیرخانه اولین همایش ملی «ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت» در نظر دارد طرح «تجارب زیسته ارتباط صنعت با علوم انسانی» را با همیاری صاحبان صنایع و سازمانهای دولتی و خصوصی به انجام رساند تا با فراهم آوردن امکان تسهیم این تجارب از طریق تدوین آنها بتوان از اشتباه‌های گذشته احتراز کرد و تجربه‌های موفق را الگوسازی و بازتولید نمود.

لذا از تمامی صنایع و سازمان‌های ایرانی، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، در حوزه تولید و صنعت دعوت می‌شود چنانچه طی ده سال گذشته در زمینه ارتباط و همکاری با حوزه‌های مختلف علوم انسانی (شامل علوم اجتماعی و فرهنگ، مدیریت، اقتصاد، روان‌شناسی، اخلاق، فلسفه، تاریخ، حقوق، علوم تربیتی، علوم سیاسی و... ) تجربه مستندی دارند، اعم از تجارب موفق یا ناموفق در دستیابی به اهداف تعیین شده، در قالب کاربرگ پیشنهادی ثبت نمایند و به ایمیل همایش ارسال کنند تا پس از بررسی و اصلاح و تکمیل در تعامل با صاحبان تجربه، به نام سازمان ارسال ‌کننده ثبت، کدگذاری، ارزیابی و در قالب منشورات همایش منتشر شود. شایان ذکر است به پنج تجربه ممتاز پس از ارزیابی داوران، جایزه ملی دکتر عظیمی آرانی تعلق خواهد گرفت.

شرايط ارايه تجارب سازمان‌ها در عرصه علوم انساني:

1.      تجربه مذكور مرتبط با حوزه‌اي خاص يا تعدادي از حوزه‌هاي علوم انساني باشد.

2.      سازمان در اجرا يا حمايت از آن نقش موثر داشته باشد.(كل بودجه مادي يا معنوي لازم براي اجراي آن را به عهده داشته باشد)

3.      اين طرح در 10 سال گذشته انجام گرفته باشد.(از فروردين ماه 87به بعد فعال شده باشد)

4.      حداقل 6 ماه از پايان آن گذشته باشد.(نتايج طرح در سازمان قابل بررسي و ارايه باشد)

5.      اگر طرح به صورت مشترك بين چند سازمان انجام شده است،نقش هر كدام مشخص باشد.

لازم به ذکر است که برترین تجارب ثبت شده، موفق و ناموفق، در این طرح بنا به انتخاب صاحبان تجربه از یک یا سه امتیاز ویژه ذیل، در همایش برخوردار خواهد شد:

الف. امکان ارائۀ تجارب برتر، موفق یا ناموفق، در یک پنل تخصصی در همایش؛

ب. امکان انتشار و چاپ این تجارب در یک کتاب با تیراژ وسیع جهت ارسال و بهره‌مندی مدیران و صاحبان صنایع کشور؛

ج. امکان شرکت در جایزه ملی دکتر عظیمی آرانی که با هدف پاسداشت و معرفی صنایع بهره‌مند از دانش و تخصص‌های مختلف علوم انسانی، به پروژه‌های علوم انسانی اعطا خواهد شد که توسط صنایع یا سازمان‌ها حمایت یا اجرا شده‌اند. این تجربه‌ها می تواند از نظر سازمان موفق یا ناموفق ارزیابی شده باشد.

خواهشمند است بعد از دانلود کاربرگ از اینجا آن را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 15 بهمن ماه به ایمیلhumanities.industry2018@gmail.com   ارسال فرمایید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی متعهد به حفظ اسرار سازمان‌ها خواهد بود و حق مالکیت معنوی این تجارب برای سازمان / فرد ثبت‌کننده تجربه محفوظ است. انتشار این تجارب صرفاً با اجازۀ سازمان ارائه‌کنندۀ تجربه میسر خواهد بود.