تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( خیابان 64 غربی ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
               
شماره تماس دبیرخانه: 02188068277

آدرس پست الکترونیکی:
humanities.industry2018@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹